Всеукраинские конференции по тьюторству

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЬЮТОРСТВО ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТІ»

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЬЮТОРСЬКА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КЛУБ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
м. Київ, 8 лютого 2017 року
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова: Нікітін Володимир Африканович, голова правління Міжнародного інституту ресурсів майбутнього, президент Українського педагогічного клубу, доктор культурології, професор.
Заступники голови: Ветров Сергій Володимирович, президент Тьюторської асоціації України (ТАУ), міжнародний експерт з тьюторства, кандидат технічних наук;
Москальова Людмила Юріївна, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор.
Члени програмного комітету: Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу дослідження підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти и науки України, кандидат педагогічних наук;
Осадчий Іван Григорович,  ректор КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук;
Шабаліна Олена Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри сучасної хореографії Харківської державної академії культури;
Гаркавенко Зоя Олександрівна, доцент кафедри практичної психології Національного педагогічного университету імені М. Драгоманова кандидат психологічних наук.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова: Скорик Олена Євгенієвна, голова правління Київської тьюторської асоціації.
Члени оргкомітету: Зоц Віра Миколаївна, менеджер педагогічних проектів Київського міського будинку вчителя, кандидат педагогічних наук;
Меркулова Наталя Володимирівна, викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук;
Корсунь Тетяна Миколаївна, завідувач педагогічного відділу Київського міського будинку вчителя;
Піж Валентин Володимирович, учитель Русанівського ліцею міста Києва, заступник голови правління Київської тьюторської асоціації.
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
9.30 – 10.30 Реєстрація учасників
10.30-10.45  Прелюдія. Відкриття конференції. Інформація про програму дня.
Частина перша.
ТЬЮТОРИНГ: Філософія, технологія, практика тьюторства
10.45 – 11.05    Доповідь «Освітня доктрина майбутнього».
Нікітін Володимир Африканович, голова правління Міжнародного інституту ресурсів майбутнього, президент Українського педагогічного клубу, доктор культурології.   
11.05-11.20 Доповідь «Тьюторство як антропопрактика і нова освітня позиція».
Вєтров Сергій Володимирович, президент Тьюторської асоціації України, міжнародний експерт з тьюторства, керівник всеукраїнського експерименту «Тьюторство як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті», кандидат технічних наук.
11.20-11.35 Доповідь «Використання тьюторських технологій в процесі оновлення сучасної української школи».
Погрібна Нелля Сергіївна,  директор Криворізького гуманітарно-технічного ліцею, голова правління Тьюторської асоціації України, керівник всеукраїнського експерименту «Тьюторство як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті», кандидат педагогічних наук.
11.35-11.50 Експеримент як шлях до становлення професії «тьютор». Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу дослідження підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук
12.00-12.45 Панельна дискусія.  
Експерти:
Зоц Віра Миколаївна, менеджер педагогічних проектів Київського міського будинку вчителя, кандидат педагогічних наук;
Гаркавенко Зоя Олександрівна, доцент кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, кандидат психологічних наук;
Скорик Олена Євгенівна, голова правління Київської тьюторської асоціації;
Шабаліна Олена Миколаївна, доцент, зав. кафедри сучасної хореографії Харківської державної академії культури, кандидат мистецтвознавства;
Середа Лариса Василівна, заступник директора Харківської приватної гімназії «Очаг».
Модератор – Вєтров Сергій Володимирович.
12.45-13.30 обідня перерва, спілкування

Частина друга. ТЬЮТОРІАЛ. Обмін думками з проблематики конференції.
13.30 – 15.00 Круглий стіл.
Ведучі:
Москальова Людмила Юріївна, зав. кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, керівник всеукраїнського експерименту з підготовки тьюторів, доктор педагогічних наук;
Гаркавенко Зоя Олександрівна, доцент кафедри практичної психології Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, кандидат психологічних наук.
Теми виступів

 • «Тьюторство в педагогічній теорії та практиці».   Мільчевська Ганна Сергіївна, старший викладач Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького
 • «Тьюторство у моральній культурі особистості». Подпльота Світлана Володимирівна, аспірант Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького
 • «Організаційно-педагогічні умови професійної діяльності тьютора в загальноосвітньому навчальному закладі».                                                                      Тептіна Лучія Тимофіївна, учитель російської мови, зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Бердянської міської ради.
 • «Специфіка організації тьюторського супроводу учнів старшої школи». Осадча Катерина Петрівна, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького.
 • «Основні напрями організації тьюторської діяльності в середній школі». Максимов Олександр Сергійович, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького, доктор педагогічних  наук, професор.
 • «Основні напрями організації тьюторської діяльності в середній школі» Шевчук Тетяна Олександрівна, доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького.
 • «Змішане навчання: досвід міжнародних Edu Workshop».  Жук Михайло Васильович, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумськиого обласного інституту післядипломної педагогичної освіти.
 • «Специфіка діяльності викладача-андрагога у ролі тьютора».    Ізбаш Світлана Сергіївна, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького
 • «Тьюторство і практика науково-дослідної діяльності у вищій школі». Костюк Олена Миколаївна, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
 • «Тьюторство як засіб формування у майбутніх педагогів покликання до педагогічної та наукової діяльності».                                                                               Пащенко Дмитро Іванович, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти та менеджменту Комунального ВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» (м. Біла Церква), доктор педагогічних наук, професор.
 • «Роль тьютора в індивідуальному розвитку особистості майбутнього педагога дошкільної освіти».                                                                                       Роганова Марина Вікторівна, завідувачка кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
 • «Особливості професійної діяльності тьютора у коледжах технічного профілю».                                                                                                                                                Жученко Євген Володимирович, директор Сєвєродонецький хіміко-механічного технікуму Східноукраїнського національного університету імені  Володимира Даля.
15.00-15.40 Стендові доповіді
15.40-16.00 кава-пауза, неформальне спілкування
Частина третя. ТЬЮТОРАУТ
16.00-16.20 Перформанс в тьюторском стилі. Олена Шабаліна та студенти Харківської державної академії культури.

16.20-17.00 Інформація та обговорення планів розвитку тьюторського
руху в Україні.  Прийняття підсумкових документів конференції. Вручення сертифікатів
Спікери: Сергій Вєтров, Людмила Москальова, Олена Скорик.

ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЬЮТОРСТВО В УКРАЇНІ: ПРАКТИКИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ, ПЕДАГОГІЧНА ПОЗИЦІЯ, ЗАТРЕБУВАНА ПРОФЕСІЯ»

ТЬЮТОРСЬКА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ І ТЬЮТОРСТВА
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ПЛАТФОРМА ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ»
КИЇВСЬКА ТЬЮТОРСЬКА АСОЦІАЦІЯ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КЛУБ
за підтримки
ІНСТИТУТУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
м. Мелітополь, 14-16 червня 2018 року
м. Київ, 22 червня 2018 року
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Співголови: Вєтров Сергій Володимирович, президент Тьюторської асоціації України (ТАУ), директор Інституту індивідуалізації і тьюторства, міжнародний експерт з тьюторства, кандидат технічних наук;
Нікітін Володимир Африканович, научний керівник Інституту архітектури та урбаністики, президент Українського педагогічного клубу, доктор культурології.
Члени програмного комітету:
Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу дослідження підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти и науки України, кандидат педагогічних наук;
Москальова Людмила Юріївна, проректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор, вице-президент ТАУ
Троїцька Тамара Серафімівна, доктор філософських наук, професор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Загородній Юрій Іванович, кандидат педагогічних наук, голова ради засновників НОЦ «Платформа відкритої освіти»;
Шабаліна Олена Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри сучасної та бальної хореографії Харківської державної академії культури;
Гаркавенко Зоя Олександрівна, доцент кафедри практичної психології Національного педагогічного университету імені Михайла Драгоманова, кандидат психологічних наук;
Семчук Надія Іванівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти и науки України.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Співголови: Скорик Олена Євгенієвна, голова правління Київської тьюторської асоціації;
Меркулова Наталя Володимирівна, викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук;
Члени оргкомітету:
Сербіна Людмила Василівна, провідний спеціаліст Інституту індивідуалізації і тьюторства;
Нідзієва Вероніка Анатоліївна, директор київської гімназії №117 ім. Лесі Українки, заслужений працівник освіти України;
Струк Алла Василівна, методист Інституту індивідуалізації і тьюторства.
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
ЧАСТИНА ПЕРША
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
14-15 червня 2018 року
14 червня
9:30 – 10.00 Реєстрація учасників
10:00 – 12:30 Дискусія: Практики індивідуалізації та становлення тьюторської професії. Виступи: Шаров С. В., Меркулова Н. В., Сербіна Л. В., Мовчан К. С., Вольнюк І. А., Лещова О. В., Пижик Г. Г., Карпова Н. В., Глушева І. П., Пономарьова І. П., Костюк С., Подпльота С. В., Приходько І. М.
13.30 – 16.00  Майстер-клас президента ТАУ С. В. Вєтрова «Сучасний вчитель: перехід від соціокультурної до антропологічної парадигми»
15 червня
Виїзд на базу на Азовське море. Черешневий тьютораут. Неформальне спілкування.

 

ЧАСТИНА ДРУГА
Київська гімназія № 117 імені Лесі Українки
22 червня 2018 року
10:00 – 10.30 Реєстрація учасників
ТЬЮТОРСТВО ЯК ПОЗИЦІЯ ТА ПРОФЕСІЯ
10.30 – 10.45 Прелюдія. Відкриття київської частини конференції. Обговорення програми дня.
10:45 – 11:15 Доповідь президента Українського педагогічного клубу Нікітіна Володимира Африкановича
«Освіта чи підготовка до тьюторської діяльності?».
11.15 – 12.15 Обговорення питання впровадження в Україні професії «тьютор». За участі  Мельника Сергія Вікторовича, координатора державної програми створення нового Класифікатора професій України.
12.15 – 12.35 Кава-брейк. Черешневий післясмак Мелітопольскої частини конференції.
12:35 – 13:00 Тьюторство як супровід тіла та емоцій в розкритті внутрішнього та зовнішнього змісту людини. Олена Миколаївна Шабаліна, кандидат мистецтвознавства, доцент Харківської державної академії культури.
ТЬЮТОРСТВО ЯК ПРАКТИКА
13.00 – 13.45 Розкриття суті та функціоналу тьюторської дії за допомогою саме тьюторського інструментарію: картування. Олена Євгеніївна Скорик, голова правління Київської тьюторської асоціації.
13:45 – 14:45 Дискусія. 1. Перший етап впровадження тьюторства в Україні. Чи кожна практика індивідуалізації є тьюторство? В чому суть тьюторскої дії, схема та функціональні обовʼязки, як оцінювати работу тьютора і за що йому платити?
 1. Новий закон про середню освіту. Як зберегти в ньому право на індивідуалізацію.
Модератор Сергій Володимирович Вєтров, президент ТАУ.
14.45 – 15:00 Кава-брейк
ТЬЮТОРСТВО ЯК ПЕРСПЕКТИВА
15:00 – 15:20 Дослідження тьюторства. Зарубіжний досвід. Катерина Петрівна Осадча, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук.
15:20 – 15:45 Як стати тьютором? Презентація програми Інституту індивідуалізації і тьюторства. Сергій Володимирович Вєтров, директор Інституту.
15:45 – 16:15 Завершальна рефлексія конференції. Сертифікати. Інформація про міжнародний Літній університет тьюторства.
РЕЗОЛЮЦІЯ
учасників другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Тьюторство в Україні: практики індивідуалізації, педагогічна позиція, затребувана професія» Мелітополь, Київ (14–22 червня 2018)
Учасники конференції
 • розглянули можливі напрями вдосконалення українського законодавства з метою створення ефективного механізму здійснення батьками права на вибір для дітей будь-якої форми освіти, в т.ч. сімейної (домашньої) освіти;  ·
 • цілком підтримують сімейну (домашню) освіту як практику, за якої батьки з дітьми самостійно здійснюють освітню діяльність, забезпечуючи навчання, що відповідає потребам сімʼї та дітей;
 • впевнені, що інтересам української держави, суспільства, сімей і дітей України відповідає створення максимально сприятливих і вільних умов для здійснення сімейної (домашньої) освіти;
 • переконані, що сімʼя є природним і сприятливим середовищем не тільки для виховання, а й для навчання дитини, в якім можливо створити оптимальні умови для розвитку її особистості і отримання освіти, максимально зберігаючи при цьому її психологічне та фізичне здоровʼя.
Необхідно також памʼятати, що, відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права, резолюцій трьох Міжнародних конференцій сімейної освіти (Берлін, 2012; Ріо-де-Жанейро, 2016; Москва, 2018) батьки дитини мають право забезпечувати для неї таке виховання і навчання, яке відповідає  їхнім релігійним, філософським і педагогічним переконанням. І це право батьків – одне з фундаментальних прав людини.
Навчаючи дитину, батьки можуть користуватися ресурсною підтримкою інших субʼєктів освітньої діяльності: методичної, психологічної, організаційної, соціальної тощо.  Забезпечуючи доступність і різноманіття форм такої підтримки, держава, громадські обʼєднання, фахівці в освітній та інших галузях роблять важливий внесок у розвиток сімейної (домашньої) освіти. Водночас така підтримка завжди має надаватися відповідно до вільного рішення і освітнього вибору батьків, без будь-якого примусу і тиску.  
Сімейна (домашня) освіта може і повинна залишатися освітнім підходом, реалізованим поза навчальним закладом, за якого батьки (батьки і педагоги в сімейних школах) на свій розсуд вибирають зміст освіти, що враховує, але не повторює державний стандарт. Необхідно забезпечити збереження унікальних гнучкості та індивідуальності, властивих сімейній (домашній) освіті, уникаючи перенесення до неї твердої стандартизації, зазвичай властивої шкільним освітнім програмам.
Учасники конференції розглянули і підтримали пропозиції та доповнення щодо проекту закону про загальну середню освіту, розроблені фахівцями Київської тьюторської асоціації, що додаються.
Ухвалено 84 учасниками конференції на заключному пленарному засіданні 22 червня 2018 року.
За їхнім дорученням
Володимир Нікітін, доктор культурології, президент Українського педагогічного клубу,
Микола Гузик, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, народний учитель України,
Сергій Вєтров, кандидат технічних наук, президент Тьюторської асоціації України,
Людмила Москальова, доктор педагогічних наук, проректор Мелітопольского державного педагогічного університету,
Олена Скорик, голова правління Київської тьюторської асоціації,
Тамара Троїцька, доктор педагогічних наук, професор Мелітопольского державного педагогічного університету,
Олена Волкова, засновник та директор київської сімейної Free school.
ТАУ